NATURA 2000
 
Sieć ekologiczna Natura 2000 (EM) to spójna europejska sieć ekologiczna złożona z obszarów, na których występują typy siedlisk przyrodniczych oraz siedliska gatunków dzikich będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej i umożliwiająca zachowanie lub w razie potrzeby przywrócenie do właściwego stanu ochrony niektórych typów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków w ich naturalnym zasięgu (ZZP). Opiera się na dyrektywach UE (dyrektywa siedliskowa i ptasia), a obszary są wybierane na podstawie określonych kryteriów zawodowych, z uwzględnieniem interesów i dobrobytu ludzi żyjących na obszarach EM. Jego celem jest zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu gatunków zagrożonych i rzadkich oraz typów siedlisk naturalnych i półnaturalnych na określonych obszarach wybranych według kryteriów naukowych. Obszary sieci ekologicznej oraz kompetencje instytucji publicznych w zakresie gospodarowania obszarami EM określa rozporządzenie w sprawie sieci ekologicznej oraz kompetencje instytucji publicznych w zakresie gospodarowania obszarami sieci ekologicznej. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem jurysdykcja nad obszarami sieci ekologicznej do zarządzania i przyjmowania planów zarządzania na wyspie Mljet należała do Parku Narodowego Mljet. Obszary objęte NATURA 2000 to:
1) Saplunara
2) Slatina koło Kozaricy
3) Blatina koło Sobry
4) Blatina koło Blat
5) Blatina koło Prožury
6) Linia brzegowa od portu Gonoturska do przylądka Vratnički
7) Północne wybrzeże od przylądka Pusta w zatoce Sobra do przylądka Stoba w pobliżu zatoki Okuklje z wyspami i
obszar wodny
8) Zaglavica
9) Jaskinie Movrica
10) Jaskinia Ostaševica
11) Półjaskinia w pobliżu Sobry
12) Duża jaskinia
13) Dół św. Spasy
 
 
NATIONAL PARK RULES
 
It is stricly prohibited to :
 • Any damage, destruction, removal and disposal of anthropological findings and material remains of different cultures, archaeological and fossil record, as well as cultural and historical buildings and monuments.
 • Any deterioration in the quality of the sea surface, and their pollution.
 • Dumping of waste, except in designated areas.
 • Picking, collecting, removing and damaging the habitat of plants.
 • Lighting fires in the open.
 • Smoking except in designated areas.
 • Dispersal, persecution, harassment, capture, injuring and killing animals.
 • Carrying and use of firearms, as well as other means suitable for hunting (bow, arrows, traps, nets for fishing, etc.)
 • Fishing is prohibited, with very special permission Facilities.
 • Fishing is completely banned in Mali and the Great Lake and the channel Solin.
 • Navigating forests of the National Park at night.
 • Camping and camping.
 • Underwater activities in Mali and the Great Lake (diving).
 • Entry into the park without a ticket.
 
 
FIRE PREVENTION
 
There is a professional on-call Fire-fighting Unit on Mljet
 
In summer months and dry periods, the dangers of fire and the spreading of fire are even greater.
 
 
Around 80% of all fires are caused by human mistake, so we kindly ask you to take all actions in order to prevent causing a fire:
 • Do not throw lit or flammable objects in the environment
 • Do not light a fire in open spaces
 • Teach your children of the dangers of fire
 • Do not park your vehicles near the fire-fighting unit accesses
 
If you notice a fire, inform other people in your vicinity about it and try to extinguish it, if you can do it without putting yourself and others in danger. If you can’t stop the fire, immediately call the Fire Department at 193.

KONTAKT
Follow us on     pinterest instagram foursquare twitter twitter facebook