TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET

Zabrježe 2

HR-20255 BABINO POLJE

OIB 16818144620

TEL. +385 (0)20 780 792

+385 (0)20 744 186

E-MAIL: direktor@mljet.hr

Andrea Anelić, direktorica


PREDSJEDNIK

Đivo Market

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Mljet obnaša načelnik Općine Mljet.
 
Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu, te je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističke zajednice priprema sjednice. Pokreće i suradnju TZ-a s drugim zajednicama i organizacijama kada je to u interesu Turističke zajednice općine Mljet i razvoja ovog područja kao turističke destinacije.

TURISTIČKO VIJEĆE, članovi

Đivo Market

Ivan Sršen

Marina Matana

Pavica Anelić

Stijepo Radulj

Ivo Pitarević

Davor Jančić

Željka Radulj Šijaković

Josip Market

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Mljet. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora/icu Turističke zajednice, te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća.


SKUPŠTINA, članovi

Đivo Market

Ingrid Matana

Nikica Matana Orlandini (ALH)

Davor Jančić (ALH )

 Pavo Milić

Marica Falkoni (ALH)

Petra Pitarević

Franica Stražičić

Jozo Stražičić

Matana Ivo

Frano Klobasa( Komunalno Mljet)

 Milo Kunić

 Mirko Prlenda

Stjepan Nodilo

Dabelić Mare

Sentić Marija

 Josip Market (ALH)

Dominik Bašica (Stermasi d.o.o.)

Jelena Sršen (Jadrolinija)

Najviše tijelo Turističke zajednice općine Janjina je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice. 


O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
 
Turističke  zajednice su pravne osobe osnovane radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, odnosno obavljaju djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.

Kontakt