Poštovani iznajmljivači!

Podjećamo Vas na zakonsku obvezu predaje Obrasca TZ2 nadležnoj Ispostavi Porezne uprave do 15.1.2024. godine. Svim iznajmljivačima koji do sad još nisu podmirili turističku pristojbu, predlažemo da članarinu hitno podmire.

Obrazac TZ 2 odnosi se na razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine broj kreveta (ležajeva) upisuje se sukladno Rješenju o odobrenju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, a broj je moguće pronaći i u sustavu eVisitor.

Iznosi turističke članarine po krevetu (ležaju) odnose se na zaduženja koja će biti formirana tijekom 2024. godine.

U obrascu je potrebno naznačiti način plaćanja članarine:

–  jednokratni uplatu turističke članarine potrebno je podmiriti najkasnije do 31.7.2024. g.,

– dok je obročni način plaćanja u ratama potrebno podmiriti (31.7., 31.8. i 30.9.)

u posljednjoj rubrici obrasca upisuje se iznos primitaka iz evidencije prometa iz 2023. godine

Obrazac je moguće dostaviti osobno direktno u nadležnoj Ispostavi Porezne uprave, putem sustava ePorezna te poštom ili mailom.

Turistička članarina za 2024. iznosi:

– 5,97 € za osnovne krevete

– 2,99 € za pomoćne krevete

TZ 2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave.

direktno ili slanje poštom na adresu:

Porezna uprava – Ispostava Dubrovnik

Vukovarska ul. 6,

20000 Dubrovnik

putem sustava ePorezna ili mailom

Iznajmljivači nerezidenti obrazac TZ 2 podnose Poreznoj upravi, Ispostavi za nerezidente, Avenija Dubrovnik 32, 10000 Zagreb. Iznajmljivači koji su ishodili rješenje o odjavi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 31. prosinca 2023. godine, nisu dužni podnositi obrazac TZ 2 za 2024. godinu.

Obrazac TZ2 možete preuzeti OVDJE NA LINKU.

Primjer ispunjenog obrasca TZ2!

Kontakt