Obaveze iznajmljivača

Građanin koji pruža turističke usluge smještaja dužan je:

 • posjedovati odobrenje nadležnog ureda Dubrovačko-neretvanske županije za pružanje usluga
 • vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu
 • voditi knjigu računa „Evidencija prometa"
 • na glavnom ulazu u objekat postaviti standardiziranu ploču na ulaznim vratima objekta, poželjno je postaviti natpis s imenom, prezimenom i uslugom koja se pruža
 • voditi „Popis gostiju" i „Knjigu stranaca" u koje se upisuju sve osobe kojima se pruža usluga noćenja uključujući i agencijske goste (sustav eVisitor)
 • ostaviti obavijest u smještajnoj jedinici o načinu podnošenja pisanog prigovora
 • prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 24 sati po dolasku i u roku od 24 sati po odlasku (ukoliko je došlo do promjene datuma odlaska u odnosu na prijavljeni datum odlaska)
 • izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati za sebe kopiju tog računa
 • uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe i uplatiti godišnji paušalni iznos poreza sukladno propisanim datumima uplate.
 • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici do 15. siječnja tekuće godine i dostaviti TZ2 obrazac poreznoj upravi
 • osigurati kutiju prve pomoći – ne mora biti u svakom apartmanu, ali mora biti na mjestu dostupnom svim gostima u objektu
 • ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (agencije, portali i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je od Porezne uprave zatražiti PDV identifikacijski broj. Sukladno propisima o PDV-u, na usluge tvrtki sa sjedištem u EU obračunavati i uplaćivati PDV (tzv. reverse charge)
 • u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na izlazu iz objekta (tlocrt jedinice sa naznačenim izlazom u slučaju opasnosti). Naljepnica „Izlaz“/„Exit“ nije obavezna i nije zamjena za evakuacijski plan

 

Kategorizacija apartmana

Da biste mogli iznajmljivati sobe i apartmane turistima kao privatan iznajmljivač, potrebno je da dobijete Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu. Rješenje ishodujete u Upravnom odjelu za turizam Dubrovačko-neretvanske županije.

Odjel za turizam
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/351-047
fax: 020/351-058

Na Internet stranicama Upravnog odjela za turizam Dubrovačko- županije možete pronaći sve potrebne informacije, te preuzeti obrasce i zahtjeve za ishodovanje istih.

Nakon što dobijete Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te ako se vaši smještajni kapaciteti nalaze na području općine Janjina, potrebno je da se javite u ured TZO Janjina, a kako biste se registrirali u sustav eVisitor.

Tom prilikom pružiti ćemo Vam i sve ostale informacije vezane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja za nastavak pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu
- Zahtjev za odjavu rješenja o  pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu
Zahtjev za odjavu rješenja o  pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu u dijelu kapaciteta 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljski usluga na OPG-u

 

Priručnik "Briga o gostu"
Dragi članovi,
pred vama se nalazi priručnik pod nazivom Briga o gostu – priručnik za cjeloživotno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu, koji je izrađen u sklopu projekta British Councila Skills for Employability u suradnji s Ministarstvom turizma i Hrvatskom udrugom poslodavaca.
- Priručnik za odnos prema gostu
Priručnik o seoskom turizmu
- Priručnik seoski turizam

 

Kontakt