Općinsko vijeće Općine Mljet na sjednici održanoj 21. studenog 2023. godine donijelo je odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Mljet koje se primjenjuje od 1.1.2024. godine. 
 
- Pomena 79,00€
Goveđari,  Polače, Kozarica, Ropa, Babino Polje, Sobra, Prožurska Luka, Okuklje i Saplunara 70,00€
- Ostala naselja ( Blato, Prožura, Maranovići i Korita) - 53,00€
 

 

Kontakt