Vrsta smještaja
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Studio
***
1
1
1
Apartman
***
1
1
2
Apartman
***
1
2
2
Apartmna
***
1
1
3
Apartman
***
1
2
3
Studio "PAVLA"
***
1
1
1
Kontakt
Vlasnik: Boris HANSAL
Saplunara 15
Kontakt