Zaljev Saplunare predstavlja jedno od najvećih preostalih staništa obalnih pijesaka u Hrvatskoj. Upravljen je prema otvorenom moru jugozapada, dugačak je oko 1 km, a u središnjem, najužem dijelu širok je 350 m. 
Pješčane plaže Saplunare dijele se na Veliku i Malu Saplunaru. Nedaleko Saplunare nalazi se uvala Blace(Limuni) s prekrasnom također pješčanom plažom, gotovo zatvorenog prolaza prema otvorenom moru koja izgledom podsjeća na lagunu.

 

Ime joj potječe od latinske riječi sabulum što znači pijesak  Predpostavlja se da je prvi imenovao sveti Pavao apostol kad se nakon brodoloma iskrcao na Mljet. Sv. Luka u svojim Djelima apostolskim napominje da je apostol Pavao puna 3 mjeseca proveo na Mljetu propovijedajući Evanđelje. Poviše polja Žare postoje ostaci starokršćanske bazilike koju narod zove crkvom sv. Pavla, a  lik sv.Pavla bio je ucrtan na pečatu mljetske općine od 1850 do 1921!

Galerija slika

Kontakt