Rimska palača u Polačama

Ostaci vladarske palače iz 4./5. st. nalaze se uz samu obalu u mjestu Polače koje je prema palači dobilo ime. Palača je središnji dio velikog kompleksa koji je u poršlosti uključivao i terme, skladišni prostor, utvrdu- izvidnicu, dvije ranokršćanske bazilike te pristanište za brodove. Ova monumentalna građevina sastojala se od velike središnje dvorane bazilikalnog tipa koja završava poligonalnom apsidom, a sa svake strane bile su po dvije bočne prostorije. Ulazni dio predstavljalo je predvorje s uvučenim pročeljem artikuliranim trima vratima, a kojeg flankiraju dvije poligonalne kule. Rimska palača u Polačama ujedno je i treća najveća rimska građevina u Hrvatskoj, nakon Amfiteatra u Puli i Dioklecijanove palače u Splitu.

Galerija slika

Kontakt