POŠTA

Poštanski ured označen je logotipom Hrvatske pošte. Poštanski ured u Babinom Polju otvoren je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00-14:00 .

Poštanski ured u Goveđarima otvoren je od 8-14:30

Poštanski ured u Maranovićima radi samo u ljetnim mjesecima.

 

U poštanskom uredu možete obaviti telefonski razgovor, poslati telegram i faks ili pismovnu pošiljku. Poštanski ured obavlja i mjenjačke usluge kao i usluge slanja novca.

 

U poštanskom uredu ili na kiosku za štampu možete kupiti razglednice, pisma i kuverte i poštanske marke.

 

Žuti poštanski sandučići su postavljeni na više mjesta i na sebi  imaju  oznaku Hrvatske pošte.

Kontakt