TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET

Ulica: Zabrežje 2

HR - 20225 Babino Polje

OIB 16818144620

tel. +385 20 780 7992

tel .+385 20 744 186

e-mail: info@mljet.hr

Andrea Anelić, direktorica


PREDSJEDNIK

Đivo Market

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Mljet obnaša načelnik Općine Mljet.
 
Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu, te je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističke zajednice priprema sjednice. Pokreće i suradnju TZ-a s drugim zajednicama i organizacijama kada je to u interesu Turističke zajednice općine Mljet i razvoja ovog područja kao turističke destinacije.

TURISTIČKO VIJEĆE, članovi

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Mljet. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora/icu Turističke zajednice, te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća.

Đivo Market
Ivan Sršen
Marina Matana
Pavica Anelić
Stijepo Radulj
Ivo Pitarević
Davor Jančić
Željka Radulj Šijaković
Josip Market

SKUPŠTINA, članovi

Najviše tijelo Turističke zajednice općine Mljet je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice. 

Predsjednik TZO Mljet Đivo Market
Ingrid Matana
Nikica Matana Orlandini (ALH)
Davor Jančić (ALH)
Pavo Milić
Marica Falkoni (ALH)
Petra Pitarević
Franica Stražičić
Jozo Stražičić
Matana Ivo
Frano Klobasa (Komunalno Mljet)
Milo Kunić
Mirko Prlenda
Stjepan Nodilo
Dabelić Mare
Sentić Marija
Josip Market (ALH)
Dominik Bašica (Stermasi d.o.o.)
Jelena Sršen (Jadrolinija)


O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
 
Turističke  zajednice su pravne osobe osnovane radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, odnosno obavljaju djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.


 

Kontakt