Turistička zajednica općine Mljet u suradnji s općinom Mljet i Komunalnim Mljet postavila je nove
edukativne svlačionice na Mljetskim plažama.

Postavljanje edukativnih svlačionica su jedna od aktivnosti zajedničkog projekta Izobrazno -
informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na otoku Mljetu.

Dizajn je osmišljen s ciljem podizanja svijesti lokalnog stanovništva i turista o važnosti očuvanja
okoliša, a posebno mora i obalnog pojasa.

 

Kontakt