Aktualni natječaji

Natječaj za sezonsko radno mjesto - INFORMATOR u sklopu Turističkog ureda TZO Mljet

DOWNLOAD PDF

 

Na temelju članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), te članka 35. Statuta Turističke zajednice općine Mljet (Službeni glasnik Općine Mljet  3/20), direktorica Turističke zajednice općine Mljet raspisuje:

 

 

N A T J E Č A J

za sezonsko radno mjesto - informator

2 izvršitelja

 

Opis poslova:

- davanje informacija turistima,

- pomoć u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira TZ

 - skrb i evidencija o ukupnom fundusu i arhivi promidžbenih materijala,

 - operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima,

 - preuzimanje poziva na telefonskoj centrali i njihovo preusmjeravanje,

 - suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama turističke zajednice,

- ostali poslovi po potrebi i po nalogu direktora.

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

 - završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),

- najmanje jedna godina radnog iskustva,

- znanje jednog stranog jezika,

- znanje rada na osobnom računalu.

 

Kandidati su uz prijave na natječaj dužni dostaviti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

 

 

Prijave na natječaj dostavljaju se elektroničkom poštom na direktor@mljet.hr ili na adresu (osobno u ured u Sobri ili poštom):

Turistička zajednica općine Mljet – Zabrežje 2- 20225 Babino Polje

Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 22 .ožujka 2024.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Direktor TZ općine Mljet  zadržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata/kinju po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

 

TZ općine Mljet

Andrea Anelić ,dir.

 

Arhiva natječaja
NATJEČAJ ZA IZBOR DIREKTORA/ICE TZO MLJET 2022.

 

Kontakt