Na temelju članka 35. stavka 3.Statuta Turističke zajednice općine Mljet i članka 17. Pravilnika o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici općine Mljet, raspisuje se:


N A T J E Č A J


za sezonske poslove informatora u TZO Mljet 4 izvršitelja


Uvjeti propisani Statutom i Pravilnikom o posebnim uvjetima:

- da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera
- aktivno znanje 1 svjetskog jezika i pasivno još 1 strani jezik
- osnovna informatička znanja


Natječaj traje do 15.04.2022. godine.


Zamolbe slati na adresu: Turistička zajednica općine Mljet,
Zabrježe 2
20225 Babino Polje

Ili na tz.mljet@du.t-com.hr


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru informatora.

Direktor TZ općine Mljet zadržava pravo ne izvršiti izbor informatora po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

TZO Mljet
Andrea Anelić, dir.

Kontakt