Nema kulture u kojoj žene oduvijek nisu pridavale važnost uljepšavanju i jedinstvenim dekoracijama ili simbolima na svojoj odjeći, pa tako ni na otoku Mljetu. Glavni ukras tradicijske mljetske ženske nošnje tako je mljetski vez koji se nalazi i veže isključivo na oglavlju, škufiji, djevojačkoj poculici. Upravo su oglavlja bila važan dio ženske nošnje, a osim što su bila bogato ukrašena, imala su svoje značenje te su prenosila određene poruke - o dobi i statusu žene koja ih nosi, namjeni (radna ili svečana), odnosno prigodi u kojoj se oglavlje nosilo te o ženinoj vještini vezenja. Taj jedinstveni vez škufije izvezen je svilom dobivenom od dudovih svilaca koje su žene na otoku, Mljećke, same uzgajale i proizvodile. Kako je svaka žena vez vezla na svoj način, svaka je škufija bila drugačija, ali su im motivi bili slični, najčešće cvjetni ili životinjski. Na škufijama uvijek prevladava samo jedan motiv poput cvijeća, grana, listića, palmi, žabica... Važnu ulogu imaju i boje - podloga se veze uglavnom crvenom, a motivi na njoj žutom i zelenom bojom. Mljećke će reći da je njihov vez poseban i po tome što je čitav popunjen te na njemu nema praznih dijelova.

 

 

Kontakt