Mljetski vez osnovni je dekorativni element ženske nošnje koji se vezao na oglavlju, škufiji žene, djevojačkoj počelici, a prema Novak-Franić i na samome gunju. Oglavlja su vrlo značajan dio ženske nošnje, bogata ne samo ukrasima nego i značenjima koje nose. Vezana su uz dob, status, namjenu (radna ili svečana), te stoga na vrlo uočljiv način govore o statusu žene,prigodi za koju se nose, ali i o ženinoj umješnosti vezenja. Iako se vez nalazi samo na oglavlju,pridonosi kreativnom nadopunjavanju i isticanju posebnosti mljetskog ruha.

Karakterističan i jedinstven vez škufije izvezen je svilom dobivenom od dudovih svilaca koje su žene na otoku, kao i u Konavlima, same uzgajale i proizvodile.Naime, svaka ga je žena vezla po vlastitom predlošku, pa je svaka škufijica bila različita,no motivi su uvijek bili floralni ili zoomorfni. Na temelju stare škufije pronađene u jednoj od zaboravljenih mljetskih škrinja, članice DEŠE izradile su istovjetna pokrivala za glavu.

Specifičnost mljetskog veza je u tome što je čitav vez popunjen, te nema praznih ploha. Prevladava samo jedan motiv kod kojeg je vrlo važan raspored grana s cvijetom,žabica, poma i listića. Podloga se veze uglavnom crvenom, a motivi na njoj žutom i zelenom bojom.

 

Kontakt