Mljetski vez je dekorativni element ženske nošnje koji se nalazi naoglavlju žene – škufiji. Izrađen je svilovezom od domaće svile koja se uzgajala nekada davno na otoku. Oglavlja su inače značajan dio ženske nošnje, jer osim u načinu izrade i primjeni tehnike punog veza, koloritu i ornamentici upućuje na skrivene podatke socijalnog i životnog statusa žene, ali i prigodi u kojoj je udata žena odijevala škufiju (jedino u svečanim prilikama i koroti). One vezilje koje su vezle upotrebljavale su puni vez bez predloška koristeći zoomorfne i vegetativne ornamente poput žabica, listića, cvijeća i palminih grančica. Kolorit je bio usklađen sa statusom i životnom dobi žene pa se tako škufija izvezena crnom ili tamnomodrom svilom ili bumbakom (koncem) uz dodatke maslinastog veza  uglavnom upotrebljavala u vremenu žalovanja, a otvoreno crvena uz modru, zelenu i žutu boju na škufijama mladih udanih žena i u svečana razdoblja  kroz godinu. Škufija se gotovo uvijek nosila sa četverokutnom bijelom maramom ili krpompresavijenom na trokut koji je na svojim krajevima imao prišivene dugačke svilene crvene vrpce.

Karakterističan i jedinstven vez škufije izvezen je svilom dobivenom od dudovih svilaca koje su žene na otoku, kao i u Konavlima, same uzgajale i proizvodile.Naime, svaka ga je žena vezla po vlastitom predlošku, pa je svaka škufijica bila različita,no motivi su uvijek bili floralni ili zoomorfni. Na temelju stare škufije pronađene u jednoj od zaboravljenih mljetskih škrinja, članice DEŠE izradile su istovjetna pokrivala za glavu.

Specifičnost mljetskog veza je u tome što je čitav vez popunjen, te nema praznih ploha. Prevladava samo jedan motiv kod kojeg je vrlo važan raspored grana s cvijetom,žabica, poma i listića. Podloga se veze uglavnom crvenom, a motivi na njoj žutom i zelenom bojom.

Do današnjih dana očuvala se svečana varijanta ženskog dijela oglavlja škufije u crvenoj varijanti, a koristi se najčešće u folklorne svrhe. Mljetski vez sa škufije oglavlja žene po svemu karakterističan i jedinstven na hrvatskom Jadranu našao je svoju suvremenu primjenu na  tekstilnim rukotvorinama i suvenirima udruge za civilno društvo  Deša iz Dubrovnika.

 

Kontakt