Tradicionalni načini ribolova:

- udicom: panulom (big game), parangalom, bulentinom, kalamučom

- mrežom

- mljetskom tradicionalnom vršom

- ostima

 

Kontakt