U cilju razvoja kulture te obogaćivanja turističke ponude TZO Mljet i JUNP Mljetsu zainteresirani da na njihovom području u 2022. g. budu provedeni javni programi i manifestacije kao cjelovito definirana i javnosti pravodobno prezentirana lokalna ponuda u kulturi i zabavi, a na način da se njihova održavanja što bolje međusobno usklade u pogledu termina, lokacija, vrste programa i publike (tzv. kalendar događanja).

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju sve registrirane udruge građana, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, fizičke osobe, kulturno-umjetničke organizacije ili drugi predlagatelji, koji mogu jamčiti da će osigurati izvođenje ponuđenog programa prema usvojenom rokovniku i pravilima struke, a što će se utvrditi pojedinačnim rasporednom u zajedničkoj publikaciji - promotivnom materijalu.

III.

Radi što bolje pripreme i organizacije te izrade zajedničke prezentacije potrebno je da se prijedlozi svih programa i događanja dostave najkasnije do 30. travnja 2022. godine.

Prijave dostavljene izvan roka navedenog u ovom Javnom pozivu neće se razmatrati i uvrštavati u programe koji će se zajednički objaviti.

IV.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa i njihovo postavljanje u kalendar događanja provodi Turistička zajednica općine Mljet i Javna ustanova „Nacionalni park Mljet“.

V.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima, koje se može preuzeti u uredima TZ ili na www.mljet.hr ili www.np-mljet.hr

 Popunjene obrasce dostaviti u urede TZ-a ili  e-mail: tz.mljet@du.t-com.hrili na turizam@np-mljet.hr

 Ovaj je poziv objavljen na Službenoj web stranici TZO Mljet ( www.mljet.hr ) i na Službenoj web stranici NP Mljet (www.np-mljet.hr)
 


DOWNLOAD - PRIJAVNICA DOGAĐANJA

Kontakt