KLASA: 612-07/21-01/66
UR. BROJ: 2117-01-21-01

 


Javni poziv za prikupljanje podataka o programima i manifestacijama radi
uvrštavanja u jedinstveni pregled događanja tijekom 2021.I.U cilju razvoja kulture te obogaćivanja turističke ponude TZO Mljet i JUNP Mljet su
zainteresirani da na njihovom području u 2021. g. budu provedeni javni programi i
manifestacije kao cjelovito definirana i javnosti pravodobno prezentirana lokalna ponuda
u kulturi i zabavi, a na način da se njihova održavanja što bolje međusobno usklade u
pogledu termina, lokacija, vrste programa i publike (tzv. kalendar događanja).
 

II.Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju sve registrirane udruge građana,
ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, fizičke osobe, kulturno-umjetničke organizacije
ili drugi predlagatelji, koji mogu jamčiti da će osigurati izvođenje ponuđenog programa
prema usvojenom rokovniku i pravilima struke, a što će se utvrditi pojedinačnim
rasporednom u zajedničkoj publikaciji - promotivnom materijalu.
 

III.Radi što bolje pripreme i organizacije te izrade zajedničke prezentacije potrebno je da se
prijedlozi svih programa i događanja dostave najkasnije do 30. travnja 2021. g.
Prijave dostavljene izvan roka navedenog u ovom Javnom pozivu neće se razmatrati i
uvrštavati u programe koji će se zajednički objaviti.

 

IV.Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa i njihovo postavljanje u kalendar
događanja provodi Turistička zajednica općine Mljet i Javna ustanova „Nacionalni park
Mljet“.
 

V.Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima, koje se može preuzeti u uredima TZ ili
na prijavnica ili www.np-mljet.hr


Popunjene obrasce dostaviti u urede TZ-a ili e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr ili na
turizam@np-mljet.hr


Ovaj je poziv objavljen na Službenoj web stranici TZO Mljet ( www.mljet.hr ) i na
Službenoj web stranici NP Mljet (www.np-mljet.hr)

Kontakt