Turistička zajednica općine Mljet je krajem prošle godine pristupila provedbi projekta aktualiziranja i izrade mreže bicklističkih ruta otoka. Na radionici koja je bila sredinom studenog 2023. godine predavači i projektanti ovog projekta gđa. Lidija Mišćin i g.Boris Mišćin predložili su nove biciklističke rute koje uključuju GPX zapise i tehničke podatke ruta te su početkom ove godine konačno i objedinjene rute na novoizrađenim biciklističkim kartama. Karte su tiskane u tri jezične varijante ( hrvatski, engleski i talijanski jezik).  Mljet će sad napokon imati objedinjene biciklističke rute duž cijelog otoka te će tako doprinijeti i razvoju cikloturizma i dodatno obogatiti turističku ponudu tijekom cijele godine.

 

Kontakt