KONTAKT
  facebook twitter foursquare instagram pinterest

Prirodna baština

Prirodna baština otoka Mljeta

 

Otok Mljet geografski je smješten na južnom dijelu Jadrana i pučinski je otok, što određuje njegovu klimu i vegetaciju. Poznat je po svojoj prirodnoj baštini: jezerima, prirodnim lukama, izvorima pitke vode, blatinama, strmim stjenovitim obalama, očuvanim šumama crnike i alepskog bora, bogatstvu podmorja, špiljama i pješčanim uvalama. Zato je 1960. godine sjeverozapadni dio otoka površine 3000 hektara proglašen nacionalnim parkom. Od tada datira i Javna ustanova, koja se brine o očuvanju prirodne baštine; bavi se zaštitom prirode i provodi mjere očuvanja krajolika. Posebna se pozornost posvećuje zaštiti šuma od požara. Takvom sustavnom zaštitom vegetacija se pokušava očuvati od nestajanja i osiguravaju se uvjeti za očuvanje biološke raznolikosti.

 

Reljefno je svojstvo otoka Mljeta brdovitost, a najviši vrh Veliki grad, visok 514 m, nalazi se u središnjem dijelu otoka. Nekoliko lanaca uzvisina pruža se paralelno otokom tako da su između uzvišenja plodna kraška polja. Stijene su građene od dolomita i vapnenaca, a tlo je crvenica i smeđe tlo na vapnencu. Na otoku nem a nepropusne podloge te zato nema vodenih tokova, ali ima nekoliko izvora pitke vode. Veliko i Malo jezero na sjeverozapadnom dijelu otoka zapravo su potopljene kraške udoline koje je ispunilo more. Obala Mljeta izrazito je razvedena; obiluje otočićima, uvalama, hridima i prirodnim lukama.

 

Mljet pripada mediteranskom klimatskom području s klimom označenom oznakom Csa po Köpenu, koja se naziva i klimom masline. Klimazonalna zajednica otoka je Orno-Quercetum ilicis H-ić 58., šuma hrasta crnike i crnog jasena. Osim toga razvijene su još dvije šumske zajednice: Pinetum halepensis Anić 58., šuma alepskog bora, i Pinetum pineaeAnić 59., šuma bora pinja.

Novija istraživanja flore otoka Mljeta radili su oko 1980. Profesori Ljerka Regula i Ljudevit Ilijanić (1984.) te profesor Ivo Trinajstić(1985.). U knjizi simpozija koji je održan na Mljetu 1995. izašao je rad profesorice Zinke Parletić (1995.) o ugroženim vrstama flore, a prof. Ivo Trinajstić (1995.) objavio je rad o vegetaciji Mljeta. U novije doba, 2003. i 2004. godine,  specifičnosti vegetacije Saplunara istraživati su autori Alegro, Biljaković, Bogdanović i Boršić.

 

Fauna

 

Bogat i zanimljiv životinjski svijet  otoka još nije u potpunosti istražen.

Zmije su sasvim prorijeđene (otrovnica uopće nema) nakon unošenja mungosa (Herpestes auropunctatus) 1909. godine. Nakon početnog naglog porasta, populacija mungosa došla je u određenu ravnotežu s okolinom. Od gmazova česti su zelembać (Lacerta viridis), oštroglava gusterica (Lacerta oxycephala), obična gusterica (Lacerta melisellensis) i kućni macaklin (Hemidactilus turcicus).

Od sisavaca tu zive: miš (Apodemus mystacinus), jež (Erinaceus europeus), više vrsta sišmiša (Chiroptera), obični puh (Glis glis), kuna bjelica (Martes foina) i obični zec (Lepus europaeus). Jelen lopatar (Dama dama) unesen je na otok poslije drugoga svjetskog rata, a odnedavno i divlja svinja (Sus scrofa).

Ptičji svijet bogat je i raznovrstan osobito u doba seobe. U borovim šumama i makiji obitavaju drozdovi (Turdidae), sjenice (Paridae), kraljići (Regulidae), grmuše (Sylvidae), pupavac božjak (Upupa epops), zlatovrane (Coracias garrulus) i dr. Po poljima i docima zimuju zebovke (Fringilidae), ševe (Alaudidae) i pastirice (Motacilidae). Uz obale mora i osobito na blatima ceste su močvarice: divlje patke (Anatidae), gnjurce (Podicipidae), čaplje (Ardeidae) i šljuke (Scolopaeidae). U seobi ovdje se susreću mnoge sokolovke (Falconidae), te golub grivnjaš (Columba palumbus) i golub dupljaš (Columba oenas). Na području Parka gnijezdi se divlji golub (Columba livia) i rijetka grabljivica sova ušara (Bubo bubo).

More oko otoka odlikuje dobro očuvan živi svijet, svojstven južnom jadranu.

U cilju razvoja kulture te obogaćivanja turističke ponude TZO Mljet i JUNP Mljet su zainteresirani da na području...
Regionalna razvojna agencija DUNEA predstavila je partnerima na EU projektu Hiking Europe, u sklopu sastanka koji se 5....
Turistička zajednica općine Mljet organizira tradicionalnu manifestaciju USKRS NA MLJETU.
Vremenska prognoza
HAK
HAC
HTZ
Aerodrom Dubrovnik
Aerodrom Split
Aerodrom Zagreb
Iznajmljivanje plovila
Jadrolinija
Autotrans
Mint
TZ DNŽ
Dubrovačke ljetne igre
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 746025 +385 20 744186, Fax. +385 20 746 022
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr
Izrada web stranicaCopyright Mljet.hr / All Rights Reserved.       2013