Turistička zajednica općine Mljet

N A T J E Č A J

Na temelju članka 35. stavka 3.Statuta Turističke zajednice općine Mljet i članka 17. Pravilnika o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici općine Mljet, raspisuje se:


N A T J E Č A J


za sezonske poslove informatora u TZO Mljet 4 izvršitelja


Uvjeti propisani Statutom i Pravilnikom o posebnim uvjetima:

- da ima završenu gimnaziju ili drugu srednju školu (četverogodišnju) društvenog smjera
- aktivno znanje 1 svjetskog jezika i pasivno još 1 strani jezik
- osnovna informatička znanja


Natječaj traje do 15.04.2022. godine.


Zamolbe slati na adresu: Turistička zajednica općine Mljet,
Zabrježe 2
20225 Babino Polje

Ili na tz.mljet@du.t-com.hr


O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru informatora.

Direktor TZ općine Mljet zadržava pravo ne izvršiti izbor informatora po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

TZO Mljet
Andrea Anelić, dir.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 746025 +385 20 744186, Fax. +385 20 746 022
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr