Turistička zajednica općine Mljet

Projekt: Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija

Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija

Program: Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014-2020
Nositelj: Dubrovačko-neretvanska županija
Trajanje: 01/2017 – 01/2020
Proračun: vrijednost projekta 33.872.704,57 kuna, ukupni prihvatljivi troškovi 32.645.708,48 kuna, od
čega 85 % bespovratna sredstva u iznosu od 27.748.345,48 kuna

www.strukturnifondovi.hr

Radi se o integriranom razvojnom programu temeljenom na obnovi kulturne baštine, koji ima za cilj
stvaranje integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja
županije, povezana u jedinstveni turistički proizvod. Projekt obuhvaća aktivnosti od obnove kulturnih
dobara do digitalnog pristupa kulturnoj baštini.
Uz Dubrovačko-neretvansku županiju i Regionalnu razvojnu agenciju DUNEA-u, koja je projekt
pripremala, sudjeluje još 10 partnera. Županija će provoditi komponentu uspostave sustava
besplatnog pristupa internetu na lokacijama kulturnih dobara uključenih u projekt. Agencija DUNEA,
osim što će operativno voditi provedbu projekta, bit će zadužena i za komponentu digitalnog pristupa
kulturnoj baštini odnosno dostupnost putem pametne kartice i mobilne aplikacije.
U Gradu Korčuli predviđena je obnova vrlo vrijednog kulturnog dobra, palače Ismaeli-Gabrielis u kojoj
je smješten Muzej grada Korčule, u Dubrovačkom primorju projektom je predviđena obnova župne
kuće u kojoj će se uspostaviti Zavičajna kuća Dubrovačkog primorja, u Smokvici će se izgraditi Muzej
zlata i srebra Smokvice, a na Mljetu obnoviti Austrijski put i uspostaviti tematska staza Babinog polja.
Kao partner na projektu sudjeluje i Korčulanska razvojna agencija KORA, koja će provesti istraživanje
o životu u staroj gradskoj jezgri Korčule te potencijalima njezinog razvoja, a po završenom istraživanju
predviđeno je i izdavanje knjige na ovu temu. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u
Dubrovniku zadužen je za komponentu aktivnosti koja se odnosi na istraživanje s ciljem stvaranja
novog turističkog proizvoda te kasniju provedbu edukacija za dionike u turizmu. Hrvatski
restauratorski zavod kroz projekt će opremiti laboratorij za konzervatorsko-restauratorska
istraživanja u ljetnikovca Stay te provesti istraživanja na kulturnim dobrima uključenim u projekt.
Uspostavom znanstvenog laboratorija specijaliziranog za istraživanja koja prethode radovima obnove
umjetnine, stvorit će se preduvjeti za daljnji razvoj konzervatorsko-restauratorske djelatnosti koja je
baza za očuvanje kulturne baštine.
Za komponentu promocije projektnih rezultata, odnosno nove turističke ponude nastale kao rezultat
projektnih aktivnosti, zadužena je Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, koja će

projekt predstaviti na turističkim sajmovima u Londonu, Parizu i Berlinu. Budući da je riječ o
integriranom projektu temeljenom na obnovi kulturne baštine, u projekt su, kao partneri, uključeni i
privatni poduzetnici – Obrt za restauriranje namještaja Depolo iz Korčule te putnička agencija
Dominium travel iz Dubrovnika.
Budući turistički proizvod, koji će nastati kroz ovaj projekt, brendirat će se pod imenom ''Putevima
prošlosti / Historical Trails''

Facebook stranica

Objava pregled i ocjena ponuda Austrijski put

Objava pregled i ocjena ponuda smeđa signalizacija

Zapisnik o otvaranju ponuda Popravak i uređenje pješačke staze Austrijski put između naselja Sobra i Babino Polje

Upisnik o zaprimanju ponuda Popravak i uređenje pješačke staze Austrijski put između naselja Sobra i Babino Polje

Zapisnik o otvaranju ponuda Opremanje – obilježavanje tematskih staza Babinog Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Upisnik o zaprimanju ponuda Opremanje – obilježavanje tematskih staza Babinog Polja kroz nabavu, izradu, isporuku i montažu smeđe signalizacije

Obavijest za javnost projekt Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija 09.02.2018.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 746025 +385 20 744186, Fax. +385 20 746 022
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr