Turistička zajednica općine Mljet

Javni poziv za prikupljanje podataka o programima i manifestacijama radi uvrštavanja u jedinstveni pregled događanja tijekom ljetne turističke sezone 2016.

 

I.

U cilju razvoja kulture te obogaćivanja turističke ponude TZO Mljet je zainteresirana da na njenom području tijekom lipnja, srpnja. kolovoza i rujna 2016 . g. budu provedeni javni programi i manifestacije kao cjelovito definirana i javnosti pravodobno prezentirana lokalna ponuda u kulturi i zabavi, a na način da se njihova održavanja što bolje međusobno usklade u pogledu termina, lokacija, vrste programa i publike (tzv. ljetni kalendar događanja).

II.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Javni poziv imaju sve registrirane udruge građana, ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, fizičke osobe, kulturno - umjetničke organizacije ili drugi predlagatelji, koji mogu jamčiti da će osigurati izvođenje ponuđenog programa prema usvojenom rokovniku i pravilima struke, a š to će se utvrditi pojedinačnim rasporednom u zajedničkoj publikaciji - promotivnom materijalu.

II I.

Radi što bolje pripreme i organizacije te izrade zajedničke prezentacije potrebno je da se prijedlozi svih programa i događanja dostave najkasnije do 15. ožujka 2016 . g. Prijave dostavljene izvan roka navedenog u ovom Javnom pozivu neće se razmatrati i uvrštavati u programe koji će se zajednički objaviti.

IV.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa i njihovo postavljanje u kalendar
događanja provodi Turistička zajednica općine Mljet .

V.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima, koje se može preuzeti u uredima TZ ili na ovom linku: PRIJAVNICA: 2016.

Popunjene obrasce dostaviti u urede TZ - a ili e - mail: tz.mljet@du.t - com.hr
Ovaj je poziv objavljen na Službenoj web stranici TZO Mljet ( www.mljet.hr )

 

DIREKTORICA TU TZOM
Andrea Anelić, mag.oec.

 
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 746025 +385 20 744186, Fax. +385 20 746 022
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr