Turistička zajednica općine Mljet

OBJAVA ČLANAKA – ČLANOVA TZO MLJET

Poštovani,

TZO Mljet nema predviđenu prodaju oglasnog prostora na web site­u www.mljet.hr
Ukoliko imate obavijest za koju smatrate da je važna za objavu na web site­u TZO Mljet istu je potrebno dostaviti na e-
mail tz.mljet@du.t­com.hr u word­u.

Obavijest mora biti uređena, lektorirana i prevedena na sve jezične permutacije ukoliko je namjenjna za objavljivanje na
glavnom site­u (turistima).

Ukoliko je obavijest za članove TZO Mljet, potreno ju je dostaviti na hrvatskom jeziku, lektoriranu.

Uz vijest je potrebno dostaviti i prateće fotografije ukoliko postoje.

TZO Mljet zadržava pravo ne objaviti informacije koje nisu vezane uz promociju tuirzma otoka Mljeta ili ako se radi o
pokušaju besplatnog oglašavanja.

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 746025 +385 20 744186, Fax. +385 20 746 022
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr