Turistička zajednica općine Mljet

TURISTIČKA ČLANARINA

TURISTIČKA ČLANARINA

Poštovani iznajmljivači,

Člankom 3. i 4. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08) propisano je da su fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici.
Člankom 15. istog zakona propisano je da su obveznici plaćanja turističke članarine dužni dostaviti nadležnoj poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine.

U skladu sa Uputom u svezi plaćanja članarine turističkoj zajednici obvezni ste platiti do 28. veljače 2019. godine  te dostaviti Obrazac TZ za 2018. godinu Poreznoj upravi – Ispostavi Dubrovnik, kao i dokaz o uplati članarine. (Obrazac se može nabaviti u papirnicama, knjižarama i Narodnim novinama).

Osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici je promet iskazan u Evidenciji prometa. Članarina se plaća po sljedećim stopama:

 

Razred turističkog mjesta:

   A                         B                   C                      D

0,16150%       0,14858%     0,12920%      0,11628%

Općina Mljet

Uplatni račun:   HR 521001005-1726827154    H67 - OIB        

 

1.Pomena                                                     A razred  = 0,16150%

2.Babino Polje                                              B razred = 0,14858%

3.Goveđari, Polače, Ropa, Saplunara, Sobra

 Soline, Babine Kuće, Njivice                         C razred = 0,12920%

4.Kozarica, Prožura, Okuklje                         D razred = 0,11628%

Obračun turističke članarine: ukupan prihod x stopa /npr. 10.000,00 x 0,20% = 20,00 kn/4

- popunjavanje uplatnice:
 

o PRIMATELJ: TZO MLJET

o OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za ______ godinu

o MODEL: 67

o POZIV NA BROJ: OIB

o RAČUN: HR 521001005-1726827154    

 

Članak 18. Zakona o propisima je novčana kazna za prekršaj za osobu koja u propisanom roku ne plati članarinu i ne dostavi nadležnoj Poreznoj upravi podatke o osnovici za obračun članarine.

Obrazac: http://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSTALO/TZ.pdf

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MLJET
Ulica: Zabrježe 2
HR – 20225 Babino Polje
Tel. +385 20 746025 +385 20 744186, Fax. +385 20 746 022
e-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
web: www.mljet.hr